Závěrečné zkoušky

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 - zimní termín

 

 

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve znění pozdějších předpisů je žák povinen oznámit písemně řediteli školy úmysl konat zkoušku v náhradním nebo opravném termínu, a to nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.

 

Europass - dodatek k osvědčení

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.

Europass - dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.