FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka StravováníŠipkaCeník

Ceník

Ceny stravného od 1. 2. 2023

Studenti 11 – 14 let  38,– Kč/za oběd
Studenti od 15 let 42,– Kč/za oběd
Celodenní strava  127,– Kč/za den
Cizí strávníci 15 % DPH 117,– Kč/za oběd
Cizí strávníci 10 % DPH 117,– Kč/za oběd

Studentům ubytovaným na domově mládeže se ke stravnému automaticky připočítává platba za ubytování: 1200,– Kč/měsíc.

Školní jídelna používá k identifikaci strávníků elektronické bezkontaktní čipy. Čip slouží jako průkazný doklad objednané stravy a zvoleného chodu. Upozorňujeme strávníky, že bez čipu nelze oběd odebrat!

Úhrada stravného

  1. Bezhotovostně – je nutno zřídit svolení s inkasem potvrzené příslušným peněžním ústavem nebo v internetovém bankovnictví doložené dokladem o svolení s inkasem účet č. 15234811/0100. K tomuto způsobu úhrady stravného je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ji v kanceláři ŠJ.
  2. V hotovosti – cizím strávníkům v kanceláři ŠJ denně od 11:30 do 14:00 hodin.
  3. Fakturací – subjektům na základě skutečně odebrané stravy.