FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaObráběč kovů

Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní studium

Žáci v průběhu studia získají znalosti z jednotlivých technologií strojního třískového obrábění a technické dokumentace, jejíž součástí je čtení výkresové a technologické dokumentace.Naučí se zhotovovat výkresy v kreslícím 3D programu a pracovat s výpočetní technikou. Dále se naučí rozlišovat obráběné materiály podle platných norem, určit vhodný druh a typ stroje pro výrobu včetně obsluhy a seřízení. Při výrobě volí správné nástroje, určují řezné podmínky a provádí kontrolu výrobku.

Za dobré výsledky v odborné praxi jsou žáci odměňováni učňovským stipendiem Olomouckého kraje.

Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání soustružník, popř. frézař, horizontář na klasických strojích, NC a CNC strojích. Mají možnost uplatnění na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi, v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech.

Finanční podpora žákům oboru Obráběč kovů bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

obrabec.xls

Přihláška ke studiu

StáhnoutStáhnout

svp-obrabec_kovu_o.pdf

ŠVP Obráběč kovů

StáhnoutStáhnout

svp-obrabec_kovu_o_od_1_9_2019_v1.pdf

Učební plán - Obráběč kovů

StáhnoutStáhnout

SPŠ a SOU Uničov