Školské poradenské pracoviště

Základní informace o činnosti

Školní poradenské pracoviště poskytuje v souladu s poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Konzultace s jednotlivými pracovníky sjednávejte individuálně – viz kontakty níže. Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem.

 

Ředitel školy - Ing. Pavel Nováček, Ph.D. (tel. 585 087 536, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Zástupce ředitele - Ing. Hana Sochová (tel. 585 002 333, 608 117 727, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Zástupce ředitele pro odborný výcvik - Milan Surma (tel. 777 716 921, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, garanti práce s nadanými žáky

Mgr. Dagmar Havlíčková (tel. 585087544, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Mgr. Bohumila Eilewa Sovová (tel. 585002349, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • karierní poradenství
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • péče o žáky, kterým bylo doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů

Metodička prevence

Mgr. Lucie Chudá (tel. 585002342, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Konzultace na Školní ulici - kabinet č. 34: liché úterý, sudá středa (9.45-10.05)
Moravském náměstí: lichý pátek - kabinet č. 057, sudé pondělí (9.45-10.00)

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů
 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a mládeže, sociální odbor MÚ – kurátor pro mládež, Policie ČR
 • práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy