Květinkový den 2017

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 35.123,- Kč, což není zanedbatelná částka. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Čistější město – čistější vzduch

Po úspěchu z loňského roku, kdy se žáci SPŠ a SOU Uničov poprvé zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“, jsme se rozhodli v této započaté práci pokračovat i letos. Po předchozí domluvě s pracovnicí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uničově nám byla určena k úklidu plocha městského parku. Věděli jsme, že park je nejnavštěvovanějším místem v Uničově, a také že jsou zde různá zákoutí a množství vegetace sloužící jako odkladiště nechtěného odpadu, a proto jsme tuto výzvu přijali.
11. 4. 2017 se 31 žáků třetích ročníků maturitních oborů a dva pedagogové vrhli do práce. Část žáků uklízela křoviny a plochy na dohled supermarketu Tesco a jejich nálezy odpadů byly nevídané – větší část vysavače, díly z pračky, lahví a igelitů nepočítaně. Další žákovský oddíl uklízel prostor kolem garáží u výjezdu z parku do it's cool Brníčka. Menší skupinky procházely okolí laviček, křovinaté porosty a nasbíraly množství drobného různorodého odpadu. Někteří jedinci se zaměřili na sběr popadaných větví, které dávali na viagra drug interactions hromady k přístupovým cestám, aby je pracovníci Technických služeb Uničov mohli snadněji naložit a odvézt do kompostárny. Největší výzva však na nás teprve čekala.
Pětice žáků při úklidu kolem rybníka objevila černou skládku. Ta se nacházela v křoví v blízkosti železniční trati, kde hned za kolejemi začíná zahrádkářská kolonie. Odpady na skládce byly různého stáří i složení. Igelitové pytle od hnojiv, zbytky střešní krytiny, postelová matrace, použité dětské pleny, pás z dopravníku, kusy kovů, kovové folie, lahve plastové i skleněné, velké množství polorozpadlých obalů, hlavně igelitových. Vše bylo doprovázeno nepříjemným zápachem.
Na území Uničova se nachází kontejnery na veškerý tříděný odpad, město provozuje sběrný dvůr i kompostárnu, a proto nechápu občany Uničova, že mají potřebu vytvářet černé skládky, které nejen hyzdí okolní prostředí, ale hlavně vytvářejí zapáchající toxické prostředí a přitahují nebezpečné hlodavce do města.
Obdiv a poděkování patří našim žákům (třídy 3 A - Strojírenství, 3 MS – Mechanik seřizovač a 3 BC – Průmyslová ekologie a Obchodní akademie), kteří celou skládku vyklidili, odpad napytlovali, větší kusy pak rovnou naložili na traktorovou vlečku, kterou přistavili pracovníci Technických služeb Uničov. Obsah černé skládky zaplnil celou vlečku. Další vlečku naplnily pytle s odpadem z úklidu městského parku. Celkem žáci nasbírali asi tunu různého odpadu.
Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“ je zcela určitě nutná a záslužná, a rádi se jí zúčastníme i příští rok, ale zároveň by občany měla vést k zamyšlení nad svým chováním k životnímu prostředí. Je jen na nás, na obyvatelích České republiky, jaký životní prostor vytvoříme sobě a svým dětem.
Organizátorka akce Marcela Ťulpová

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov

I v tomto školním roce se učitelé naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 1. února 2017, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 10 ZŠ.

Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na fast order cialis odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.

Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.

Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Ples 2017

Děkujeme Všem SPONZORŮM!!!

   
SRPŠ při SPŠ a SOU Uničov Lidovka u Kláštera s.r.o. Uničov
Alena Pešková Uničov Lingua centrum Olomouc
anonymní dárce MAFILA stav s.r.o. Uničov
ARDON SAFETY s. r. o., Uničov MELITES spol. s.r.o., Medlov
BIKOS OLOMOUC MIELE Uničov
BIOMAC Brníčko, Ing. Zdeněk Černý MKZ Uničov
Blanka Štenclová Motokáry Uničov
Cukrárna Sladký Svět Uničov MUBEA Prostějov
Cyklosport Mojmír Stránský Uničov MUDr. Čestmír Vybíhal
Česká spořitelna Uničov Nam Pham Van - Sluníčko Uničov
Čokoládovna Troubelice NESTLÉ
Dalibor Horák - náměstek hejtmana OK NOEN Uničov
DARKA Kuba Uničov NUGET ŠUMPERK
De - Metal Uničov Obecní úřad Dlouhá Loučka
DH KUTIL Uničov Obuv Mojdl Uničov
Doubravský Dvůr Červenka Oděvy Uničov
Drogerie Krestýn, Šumvald P&J auto Uničov
DŘEVOS Cetkovice PEKÁRNA NOVÝ MALÍN
Eko Unimed Medlov Pekárna Paseka Dušan Kuchta
ELASKO Uničov PEKAŘSTVÍ ŠIMBERA
ELEKTRO Dostál Litovel Pivovar Litovel
EMOS Uničov Pizzeria ASTRA Uničov
ETIO Jiří Sotolář Uničov Pohybové studio ELLE
FOR YOU Uničov Potraviny TROT Olomouc
Fotoateliér Frolichová Helena, Uničov Přítel školy Dominik Hotkovič
G - Klub Uničov Raeder Digest Praha
GASTROPOTRAVINY LOUNY RELAX CENTRUM Libina
GLOBALTEK OLOMOUC Restaurace Caesar Uničov
Hana Bednářová Uničov Restaurace Na Hradbách Uničov
HEXPOL Uničov Řeznictví Holub OLOMOUC
Hospůdka U BÍLÉHO BERÁNKA Starosta města Uničov
Hospůdka U Řeka Starosta obce Dlouhá Loučka
Hotel COLCHI Střelice Stavebniny AVANT Uničov
INMASE Uničov Studio DANA Uničov
Jan Vašíček 4. A TAGROS Troubelice
Jeannete Shop Uničov TEKRO, Nová Dědina
JOPC Uničov TESCO Uničov
Josef Selinger - knihkupectví Uničov Trafika Jan Rozsypal Uničov
Kamil Ondra podlahářství Uničov Truhlářství Gerhard Schneider Troubelice
KNORR UNEX Uničov
Komerční banka Uničov UNITHERM Běhůnek, s.r.o. Uničov
Kosmetický salón V. Michalicová Uničov Včelařství Kučera
Koubský s.r.o. Uničov VIA ULTIMA pohřební služba Uničov
Krakenś Uničov VITANA
LA FOOD NAPAJEDLA VITANA BYŠICE
Lékárna AVE Uničov ZD Újezd u Uničova
Lékárna RELAX Uničov Zelenina Krňávek Šumperk
Lékárna Uničov, paní Březinová  

Dárek pro nadační Fond Sidus

Vážení kolegové a studenti,

chci poděkovat všem, kteří jste si i v letošním roce zakoupili náramek nebo propisku v hodnotě 35,-- Kč a přispěli tím částkou 3.500,-- Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2 v Praze Molole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Ještě jednou vám moc děkuji a přeji vám krásné Vánoce plné pohody a hřejivých okamžiků, ale také hodně zdraví v příštím roce.

Bohumila Eilewa Sovová

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

Rada Olomouckého kraje dne 5. 12. 2016 schválila vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016.

Pravidla nominace a další požadavky naleznete v přiloženém souboru.

.

Exkurze pivovar a cukrovar Litovel

1. prosince 2016 třída 3.S (Opravář zemědělských strojů) navštívila v rámci exkurze Litovelský cukrovar a pivovar. Prohlédli jsme si technologickou linku, ochutnali cukr v tuhém i tekutém stavu. Pan průvodce nás seznámil s historií cukrovaru, jeho současností a budoucností. Žákům se prohlídka líbila, prohlédli si v praxi to, co se učí ve třídě. Cukrovar Litovel byl založen v roce 1871 jako rolnický akciový cukrovar a od počátku sehrával důležitou úlohu v hospodářském a politickém životě města Litovel. V roce 1948 byla firma Rolnický akciový cukrovar v Litovli znárodněna a cukrovar se stal až do roku 1990 součástí Severomoravských cukrovarů s. p. V rámci privatizace litovelského cukrovaru vznikla k 1.5.1992 samostatná akciová společnost Cukrovar Litovel a. s. V této právní formě existoval cukrovar od roku 1992 až do vyhlášení konkurzu a ustanovení konkurzního správce v květnu 2000. V této době byla výroba cukru v Litovli po kampani 1997/1998 na tři roky přerušena. Nová éra litovelského cukrovaru byla zahájena v roce 2001, kdy byl ve veřejné dražbě majetek Cukrovaru Litovel a. s. v konkurzu vydražen společností Litovelská cukrovarna, a. s., která cukrovar provozuje dodnes s tím, že od roku 2002 docházelo k postupnému vylepšování technologie výroby a z původní kapacity zpracování cukrové řepy 1600 tun za buy viagra in new zealand den došlo k navýšení na konečných 2800 tun cukru za den, což představuje výrobu 40 000 tun cukru v rámci jedné kampani.

Na druhém konci Litovle jsme navštívili Pivovar, kde jsme shlédli výrobu piva. Průvodkyně nás seznámila nejen s výrobou piva, ale i s technologickou linkou a procesy. Tentokrát jsme nic neochutnali, protože jsme dodržovali předpisy. Žáci získali představu, jak tento chutný mok vzniká a viděli i zařízení, ve kterém vzniká. Staletá tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy udělil městu král Václav II. právo mílové. V posledních deseti letech litovelský pivovar modernizoval spilku, kvasničárnu, strojovnu chlazení a chlazení mladiny. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová hlavní kvasírna – spilka – s nerezovými káděmi a s moderními ovládacími prvky. Nová technologická zařízení zpřesnila technologii výroby a zvýšila kvalitu vyráběného piva. Nejnovější velkou modernizací je výměna lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví za hodinu a výstavba nové skladové haly.

Litovelský pivovar je živou historií pivovarnictví. I když prošel modernizací, dvě stě litovelských pivovarníků si zakládá na tom, že vyrábí klasicky vařené české pivo stejně jako vlastenci, kteří před více než sto dvaceti lety pivovar zakládali. Dnes je Pivovar Litovel součástí pivovarnické skupiny PMS spolu s přerovským Zubrem a hanušovickou Holbou.

Za kulturou do Prahy

Každoroční kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy se uskutečnila ve dnech 24. – 26. 11. 2016, jíž se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků (SPŠ a SOU Uničov) maturitních oborů, a to strojírenství, stavebnictví a obchodní akademie. Bohatému programu přálo i počasí, takže předem avizovanému plánu nestálo nic v cestě.

Krom divadelního představení (Fidlovačka: Familie), měli studenti možnost navštívit i Národní galerii se skvosty moderního umění.

Samotná poznávací část exkurze byla věnována české historii a místům, která k ní neodmyslitelně patří, např. Vyšehrad, jenž byl zhlédnut v den příjezdu. Druhý den se studenti seznámili s Novým a Starým Městem pražským, Malou Stranou a Hradčany. Před odjezdem někteří ještě provětrali své peněženky na Václavském náměstí a pak již následovala cesta domů.  

Mikulášská soutěž 2016

V úterý 6. 12. proběhla na naší škole tradiční soutěž pro žáky ZŠ v psaní na klávesnici. Nejvyšší počet cvičení v programu ZAV napsal žák ze ZŠ Vítězná Litovel Tomáš Němeček. 

 

Úspěch robotického týmu

Gratulujeme našemu týmu, ve složení Filip Hamrla, Míša Dlouhá a Dominik Štrúbel, z robotického kroužku při SPŠ a SOU v Uničově za vynikající výsledek v předkole Robosoutěže 2016 pořádané ČVUT v Praze.

Legiovlak v Olomouci

V úterý 25. 11. 2016 se třídy 1. A a 1. C vydaly do Olomouce, kde na nádraží zhlédly repliku legionářského vlaku, jaký v letech 1918 – 1920 mohl křižovat Sibiří. Každý vagon představoval kus legionářského života od obytných vozů přes zdravotní, poštovní až k obrněným. U každého jsme vyslechli krátký výklad o nelehkém životě československých vojáků, jež krom bojového nasazení se věnovali obyčejným a všedním věcem, jako vydávání tiskovin, výrobou uměleckých předmětů, v začátcích i výzdobou vagonů. Mnozí si v Rusku našli ženy a založili rodiny, se kterými nakonec přicestovali do viagra online 50mgs Československa. V současnosti již žádný z legionářů není mezi živými, a tak si jejich anabázi můžeme připomenout alespoň touto formou, neboť nesmíme zapomínat, že to byli právě oni, kdo se obětovali pro vznik Československa.