Nabídka oborů pro školní rok 2017-2018

Nabízíme obory:

  • čtyřleté studijní s maturitní zkouškou
  • tříleté učební s výučním listem 
Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Vyhlášení III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

 

 

Přihlášky ke studiu naleznete v odkazech jednotlivých oborů. Tisk je nutno provést oboustranný, jinak se přihláška stává neúplnou.

 


Stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje

Žákům vybraných technických oborů (Strojírenství, Stavebnictví a Mechanik seřizovač) vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.


Žákům vybraných oborů (Obráběč kovů a Strojní mechanik) je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

 

.