Vybavení školy

Výuka probíhá ve třech areálech školy. Sídlo vedení se nachází v ulici Školní, č. 164. Jedná se o propojený komplex historické budovy, nové přístavby a budovy strojní dílny. Pro výuku tělesné výchovy slouží školní hřiště v areálu školy a tělocvična, která je nedaleko od školy na ulici Litovelské. V těsném sousedství budovy tělocvičny sídlí školní domov mládeže s ubytovací kapacitou 75 lůžek. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťuje školní kuchyně s jídelnou, které jsou umístěny v nové přístavbě hlavní budovy školy.

Druhý areál školy tvoří komplex budov a sportovišť na Moravském náměstí, č. 681. Zde se nacházejí  učebny pro teoretickou výuku, učebny výpočetní techniky a specializovaná učebna CNC. Výuka strojního obrábění probíhá v nově postavené hale, která je vybavena moderními obráběcími stroji. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Třetím areálem školy je dílenský komplex v Šumperské ulici. Jeho součástmi jsou dílny pro automechaniky, pro opraváře zemědělských strojů a pro strojní mechaniky. V areálu se nachází také svařovna – svářečská škola. Výuka praxe probíhá kromě těchto uvedených pracovišť také v dílnách smluvních partnerů školy, kterých je více než padesát.

Technické zázemí školy:

Areál v ulici Školní:

Odborné učebny:

Učebna

Č.uč.

Počet PC

Softwarové vybavení

Výpočetní technika

10

17

MS Office, AutoCAD 2000, SolidEdge ST5, dataprojektor

Konstruování na PC

32

16

AutoCAD, ZWCAD, SKIJO, MS Office,  Mechsoft Profi, F2000, S2000,  dataprojektor

Fiktivní firma

30

18

UCTO, STEREO, výuka psaní na PC (ZAV)

Účetnictví, ZAV

411

20

UCTO, STEREO, výuka psaní na PC (ZAV)

Konstruování na PC

503

18

AutoCAD, Inventor, SKIJO, KROS plus, ZWCAD, Mechsoft Profi, MS Office

Audiovizuální učebna

36

0

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

Dílny

 

10

Obrábění na CNC strojích, S2000, F2000

Laboratoře

101

1

Měření na PC, laboratorní přístroje GUNT

Interaktivní tabule

23

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Interaktivní tabule

26

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Jazyková učebna

202

1

Dataprojektor, PC

Multimediální učebna

404

1

Dataprojektor, PC

Rýsovna

501

0

15 x rýsovací prkno

Školní dílny:

Pro výuku stavební praxe jsou ve škole dvě pracoviště:

- pracoviště pro suché zdění (vazby, komíny) je vybaveno stahovacími latěmi, vodováhami, zdícím materiálem, stavebními a měřícími pomůckami,

- stavební dvůr vybavený ručním stavebním nářadím, stahovacími latěmi, měřidly, třemi míchačkami, sadou lešení a zásobníky na stavební hmoty. Částí stavebního dvora je prostor pro výuku výkopových prací.

Část praxe absolvují žáci na pracovištích stavebních firem, se kterými má škola uzavřeny partnerské smlouvy.

Výuka strojírenské praxe probíhá ve školních dílnách. Jednotlivými provozy dílen jsou:

-          strojní dílna vybavená univerzálními soustruhy a frézkami,

-          kovárna,

-          malá svařovna se třemi pracovišti,

-          učebna CNC programování vybavená dvěma soustruhy SUF 16 a jednou frézkou FC 16

-          zámečnická dílna,

-          dílna pro dřevovýrobu.

Kmenové učebny:

Škola má k dispozici dalších 15 klasických výukových učeben, vybavených moderním nábytkem, které slouží jako kmenové učebny pro třídy a 3 jazykové učebny vybavené moderním nábytkem a audiotechnikou pro výuku.

Tělocvična:

V budově tělocvičny slouží pro výuku dva sportovní sály. Velký sál na míčové hry a malý sál na gymnastiku. Součástí malého sálu je cvičná horolezecká stěna.

V horním patře tělocvičny se nachází posilovna vybavená šesti posilovacími stroji.

Informační a komunikační technika:

Součástí  školních  budov  je  pevně  zabudovaná  kabeláž  školní  sítě. Škola má čtyři servery zajišťující služby: 2 x file server, tiskový server, internet a mail server. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost ukládat si svá data a mají zajištěn dostatečný diskový prostor na serveru. Žáci mají k dispozici učebny s celkovým počtem 111 PC. Celkově je na buying viagra in new zealand škole k dispozici 136 pracovních míst s PC a 5 kusů prezentační techniky (dataprojektory).

Na všech pracovních stanicích a serverech je nainstalovaná antivirová ochrana, kontrolující ukládané soubory. Škola je připojena na internet linkou o rychlosti 24 Mb/s. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

Školní knihovny:

Škola má k dispozici učitelskou a žákovskou knihovnu.

 

 

Areál na Moravském náměstí

Učebny:

 Učebna

Č.uč.

Počet PC

Softwarové vybavení

Výpočetní technika

012

32

MS Office,  SolidEdge V20, Zoner PS

Výpočetní technika

013

32

MS Office,  SolidEdge ST5, EdgeCam, Zoner PS

Výpočetní technika

053

12

MS Office,  SolidEdge ST5, Zoner PS

Výpočetní technika

154

12

MS Office,  Zoner PS

Učebna

054

0

dataprojektor

Fiktivní firma

351

10

MS Office,  UCTO, STEREO

Multimediální učebna

354

1

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

Multimediální učebna

252

1

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

Učebna

254

0

dataprojektor

Multimediální učebna

255

1

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

Multimediální učebna

155

1

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

Konferenční místnost

 

1

Videoprojekce, přehrávač  DVD/VHS

CNC centrum

051

10

Obrábění na CNC strojích, MTS, dataprojektor

Interaktivní tabule

052

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Interaktivní tabule

055

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Interaktivní tabule

151

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Interaktivní tabule

152

1

Interaktivní tabule, dataprojektor, PC

Informační a komunikační technika

Součástí  školních  budov  je  pevně  zabudovaná  kabeláž  školní  sítě. Škola má Windows server zajišťující následující služby: souborové, tiskové a internet. Žáci i učitelé mohou využívat služby e-lerningového systému MOODLE (testy, ukládání učebních dokumentů, správa žákovských projektů, ukládání souborů). Žáci mají k dispozici učebny s celkovým počtem 106 PC.

Na všech pracovních stanicích a serverech je nainstalovaná antivirová ochrana, kontrolující ukládané soubory. Škola je připojena na internet linkou o rychlosti 24 Mb/s. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

 

Školní dílny na Moravském nám. 681

Pro výuku praxe byla ve školním  roce 2011-2012 postavena nová hala pro odborný výcvik, která se nachází v areálu školy na Moravském nám.681. Došlo ke spojení prostor stávající budovy a nové haly.

K dispozici jsou dvě učebny. Jedna učebna je v patře a druhá v přízemí budovy školy. Jsou vybavené didaktickou technikou - televizorem, videorekordérem, DVD přehrávačem. K dispozici jsou videokazety a DVD  s výukovými programy, zásadami BOZ, první pomocí a požárním školením. Pracoviště se skládá ze dvou částí a to z jedné přizpůsobené pro strojní obrábění a druhé pro ruční zpracování kovů. Na těchto pracovištích probíhá výuka především pro učební obory Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu NC a CNC strojů, Strojní mechanik  a maturitního oboru Mechanik seřizovač.

K této výuce slouží CNC učebna, která je umístěna v prostorách školy na Moravském náměstí a je využívána převážně pro výuku oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů.

V učebně jsou dva CNC stroje a to frézka FCC 16 CNC a soustruh SPC 95 CNC.

Žáci se tyto stroje učí seřizovat a obsluhovat.

Dále je učebna vybavena 10 počítači, které jsou vybaveny licenčním programem MTS CNC, na kterých se žáci učí programovat.

U třetího a čtvrtého ročníku u všech jmenovaných oborů probíhá výuka na externích pracovištích ve firmách a organizacích v rámci individuálního výcviku.

Dílna pro ruční zpracování kovů:

-          zámečnické pracovní stoly se svěrákem a ručním nářadím

-          ruční pákové nůžky

-          tabulové nůžky

-          zakružovací stroj

-          rýsovací plotna

-          plotna, svářečka

-          ruční mechanizované nástroje

-          svařovací box s odsáváním                                                                                    

Dílna pro soustružnický výcvik:

-          pracovní stoly se svěrákem a ručním nářadím

-          soustruhy

-          pila pásová

-          dvou-kotoučová bruska na broušení nožů

Dílna pro frézařský výcvik:

-          frézky

-          skříň pro příslušenství k frézkám

-          zámečnický pracovní stůl s ručním nářadím

Dílna pro vrtaní:

-          vrtačky

-          dvou-kotoučová bruska

-          zámečnický pracovní stůl se svěrákem a ručním nářadím

 

Strojní vybavení dílen na Moravském nám. 681.

 Počet

Označení stroje

1

FA 3 V - frézka

1

FA 4 AV - frézka

2

FGS 25/32 - frézka

1

PR 20 - rám.pila

1

Dvou-kotoučová  bruska

6

V 20 - vrtačka

1

VR 4 - vrtačka

1

BPH 20 - bruska

2

BAD 20 - bruska

1

Pila pásová

6

SV 16 - vrtačka

8

SV 18 R - soustruh

1

SN 40 B - soustruh

3

SV 18 RA - soustruh

2

Bruska stojanová

2

BAD 20 - bruska

 

Prostory pro výuku odborného výcviku jsou z hlediska funkčních, estetických a psychohygienických podmínek v pořádku, u některých firem a organizací nadstandardní. Materiální podmínky využívané pro uvedené obory a výše uvedenou výuku umožňují plnit učební osnovy v celém rozsahu.

Školní dílny  na Šumperské ul.

Dílny pro výuku 1.ročníků ruční zpracování kovů:

-          dílny jsou vybaveny pracovními  stoly a ručním nářadím ( rýsovací jehly, měřítka, důlkovače, kladívka, sekáče, ruční rámová pilka, úhelníky, kružidla a různé druhy pilníků).

 Pro témata vrtání:

-          ruční vrtačky , elektrická ruční vrtačka, stolní vrtačky, sloupová vrtačka, vrtáky, upínací pouzdra, stolní a stojanové brusky, bruska na zabrušování ventilů, úhlová bruska.

 Pro dělení materiálu

-          strojní rámová pila, strojní pásová pila.

Pro kování

-  4 výhně, 5 kovadlin, sloupová vrtačka, bruska, ruční lis a k tomu odpovídající 

  kovářské nářadí.

Pro práci s plechy:

-          ruční nůžky, strojní pákové nůžky, ohýbačka, skružovačka, signovačka

 Pro základní montážní práce:

-          stojany pro uchycení motorů, sady klíčů, šroubováků, ochranné pomůcky.

Pro 2.a 3.ročníky: soustružna, svařovna, a dílny pro opravu motorových vozidel a 

  zemědělských strojů.

Soustružna

-          6 soustruhů, 2 frézky, bruska, bruska stolní, soustružnické nože, měřidla, vrtáky, redukční pouzdra, stopkové frézy.

Svařovna – 12 pracovišť:

-          svářečky pro svařování obalenou elektrodou a CO2, 2  brusky, hydraulický ruční lis, pákové nůžky, 4 soupravy kyslíku a acetylenu pro stehování a  řezání kyslíkem, pálící strojek pro přípravu materiálu, potřebné ruční nářadí a ochranné pomůcky.

Dílny pro opravu motorových vozidel a  zemědělských strojů:

-          pro opravy  PC 3 zvedáky, 2 stahovačky pneu, 2 vyvažovačky pneu, kompresor, utahovák, brzdová stolice,  seřízení sbíhavosti, diagnostické  zařízení, stroboskop, čtečka závad, sada pro zjištění netěsnosti motoru, diagnostika  tlumičů, stolní bruska, ruční el.nářadí, svářečka CO2, sady ručního nářadí – klíče, nástrčné klíče, šroubováky.

-          informační systém BOSCH ESI TRONIC

  2. a 3. ročníky: vykonávají odbornou praxi na smluvních provozních pracovištích autoopraven a zemědělských podniků.

.