FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Stravování

Jídelna

Školní jídelna připravuje

  1. Obědy pro studenty a zaměstnance:
    • SPŠ a SOU Uničov,
    • Gymnázia Uničov,
    • SOŠ Uničov.
  2. Celodenní stravu pro studenty ubytované na domově mládeže.
  3. Obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti.

Objednávání a odhlašování stravy

Školní jídelna připravuje dva druhy obědů. Strávník má po přihlášení vždy oběd č. 1. Změny chodu obědů, přihlašování a odhlašování stravy si strávníci provádějí sami u objednacího boxu ve školní jídelně, případně telefonicky na čísle 585 087 533 nebo prostřednictvím internetu ZDE nejpozději do 13:00 hod. na den následující. Přihlášku k registraci na objednávání internetem je možné vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Stravování studentů v době nemoci

Ze zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 119.

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka. Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě zahrnovat plné náklady na přípravu stravy. 

V době školního volna (prázdnin, ředitelského volna) je strava studentům odhlášena automaticky. Z důvodu jiných akcí pořádaných školou (např. kino, divadlo, exkurze, výlety, praxe, lyžařský výcvik atd.) si strávníci odhlašují obědy sami individuálně.

Při odchodu ze školy je strávník povinen se ze stravování odhlásit, výjimku tvoří studenti maturitních ročníků, kterým je následující den po vykonání maturitní zkoušky automaticky stravování ukončeno

obr_520_0001.jpeg
obr_520_0002.jpeg
obr_520_0003.jpeg
obr_520_0004.jpeg
obr_520_0005.jpeg
obr_520_0006.jpeg