FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaPrůmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie 16-02-M/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní studium
Zaměření: Využívání obnovitelných zdrojů energií

Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Absolvent je schopen navrhovat inovativní řešení využívající obnovitelné zdroje ve strojírenství, může pracovat v odborech životního prostředí na úřadech, ve firmách na pozicích technických pracovníků v nově budovaném systému hospodaření s odpady.

Nový obor se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů a trvale udržitelný rozvoj, důraz je kladen na technologie šetrné k životnímu prostředí a nakládání s odpady. Jedná se o velice perspektivní obor.

V průběhu studia absolvují žáci provozní praxi, získají základy technického i přírodovědného vzdělání.

Profilující předměty: technologie výroby, ekonomika, obnovitelné zdroje, životní prostředí.

Přihlášku a formuláře pro přílohy k přihlášce najdete ZDE.

pek.pdf

Učební plán - Průmyslová ekologie

StáhnoutStáhnout