FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaPrůmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie 16-02-M/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní studium
Zaměření: Využívání obnovitelných zdrojů energií

Absolvent je připraven na místa v oborech životního prostředí na úřadech nebo na pozice technických pracovníků v nově budovaném systému hospodaření s odpady v souladu se směrnicemi EU. Nový obor se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů ve strojírenství. Důraz je kladen na technologie šetrné k životnímu prostředí.

Profilující předměty: technologie výroby, ekonomika, obnovitelné zdroje, životní prostředí.

prumyslovaekologie.xls

Přihláška ke studiu

StáhnoutStáhnout

svp-prumyslova_ekol._pek_od_1_9_2017_v2.pdf

Učební plán - Průmyslová ekologie

StáhnoutStáhnout