FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaOpravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní studium

Žáci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů mechanizační prostředky, základy zemědělské výroby, strojnictví a opravárenství. Provádí technickou údržbu, seřizování a opravy zemědělských strojů používaných v technologických procesech pěstování rostlin, v chovu hospodářských zvířat a dopravní technice. Provádí jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny skupin a částí strojů a zařízení, provádí údržbu a opravy funkčních celků a jednotlivých součástí, technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí apod.

Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupin B, T, C a svářečského průkazu pro svařování ruční obalenou elektrodou, svařování plamenem a svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství, podnicích služeb, dopravě a v oblasti údržby strojních zařízení a v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství a stavebnictví.

Absolventi učebního oboru mohou pokračovat v maturitním oboru. Přihlášku a formuláře pro přílohy k přihlášce najdete ZDE.

s.pdf

Učební plán - Opravář zemědělských strojů

StáhnoutStáhnout